.:: تحصیل در روسیه - شرکت ستاره داوود - پناهدگی در قبرس ::.

کانال های ما

پناهدگی در قبرس


 

اقامت از طریق پناهدنگی در قبرس

متقاضی پناهندگی یا پناهجو به کسی گفته می‌شود که کشور اصلی خویش را بنابر عوامل مختلف ترک کند و سپس از کشور دیگری با استفاده از حق برخورداری از حقوق بین‌الملل تقاضای پناهندگی نماید.

پناهجو یا متقاضی پناهندگی ممکن است یک پناهنده، یک فرد آواره، یا یک مهاجر اقتصادی باشد. متقاضی پناهندگی کسی است که یک فرم درخواست رسمی را برای گرفتن حق اقامت در کشور دیگری پرکند و این حق یا موقعیت قانونی را مادامی که درخواست نامه پناهندگی اش تحت بررسی است و به پایان نرسیده حفظ می‌کند. مقامات مربوط به بخش مهاجرت کشور پناهندگی تعیین می‌کنند که یا متقاضی پناهندگی، پناهندگی اش مورد پذیرش قرار می‌گیرد و به‌طور رسمی موقعیت پناهندگی کسب می‌کند یا اینکه پناهندگی او رد می‌شود که در نتیجه این شخص مهاجر غیرقانونی است و مجبور است آن کشور را ترک کند و حتی ممکن است اخراج گردد. متقاضی پناهندگی اگر وضعیت حقوقی اش منطبق با تعریف «پناهنده» در کنوانسیون حقوق بشر ۱۹۵۱ و سایر قوانین پناهندگی مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا باشد ممکن است به عنوان پناهنده شناخته شده و موقعیت حقوقی پناهندگی کسب کند. اگر تقاضای پناهندگی از اتحادیه اروپا باشد. کشورهایی که امضا کننده کنوانسیون پناهندگان هستند بر اساس خط مشی خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان پناهندگی عمل می‌کنند و بسته به قوانین هر کشور شرایط برای متقاضیان پناهندگی کشور به کشور و سال به سال متفاوت می‌باشد. اصطلاح پناهجو یا متقاضی پناهندگی اغلب اشتباه گرفته می‌شود: یک پناهجو یا متقاضی پناهندگی کسی است که می‌گوید پناهنده است. اما ادعای او هنوز مشخص نشده‌است. به‌طور متوسط هر سال حدود یک میلیون نفر به‌طور مستقل درخواست پناهندگی می‌کنند.

عوامل تقاضای پناهندگی

عواملی که موجب تقاضای پناهندگی می‌شود، عبارت است از ترس، تعقیب یا پیگرد سیاسی، عضویت در احزاب سیاسی و داشتن عقاید مذهبی و تعلقات به گروه‌های مختلف اجتماعی و اقلیت‌های قومی، پناهنده سیاسی، پناهجو یا متقاضی پناهندگی به کسی اطلاق می‌شود که در کشور اصلی اش نسبت فعالیت‌های عقیدتی، جنس، نژاد، زبان، ملیت، و قوم مورد پیگرد و تعقیب قرار گرفته و یا عملاً در خطر شکنجه، زندان و مرگ قرار داشته باشد

 

راه‌های درخواست پناهندگی

برخی از کشورها در ورود «ویزای پناهندگی» می‌دهند که یک راه امن و قانونی برای رسیدن به کشوری است که در آن تقاضای پناهندگی صورت می‌گیرد. بسیاری از کشورها این کار را نمی‌کنند، به همین دلیل بسیاری از افراد برای ورود به این کشورها با خطرات زیادی مواجه می‌شوند. در بسیاری از کشورها تقاضای پناهندگی تنها زمانی انجام می‌شود که در ورود به آن کشور باشد:

هنگامی که پناهجو برای اولین بار وارد کشور می‌شود، قبل از عبور از کنترل مهاجرت در بدو ورود در بندر (هوایی یا دریایی).

متقاضی پناهندگی در ورود به کشور پس از گذر از کنترل مهاجرت در جا برای پناهندگی اقدام می‌کند

در ساحل ورودی کشور بعد از گیشه کنترل مهاجرت فرد درخواست پناهندگی می‌کند، برخی کشورها مدارا کرده و در ساحل می‌پذیرند اما برخی دولت‌ها اقدام به دستگیری یا بازداشت کسانی که برای پناهندگی اقدام کرده‌اند یا در حال اقدام هستند می‌کنند.

پس از ورود غیرمجاز و دور زدن کنترل مهاجرت.

پس از ورود قانونی، اما پس از آن که مهلت اقامت از سررسید بگذرد، مانند گذشتن از مهلت ویزا.

در واکنش به بازداشت یا دستگیری توسط مجریان اداره مهاجرت. درخواست پناهندگی می‌کند.

پناهندگی و حمایت از آن

پناهندگی به عنوان یک اصل حقوقی محدود به دسته‌بندی افرادی که واجد شرایط حقوقی برای پناهندگی هستند نیست. برعکس این اصل حقوقی بیش از تولد قوانین بین‌المللی برای حمایت از پناهندگان بوده‌است.

حقوق پناهجویان

در وضعیتی که پناهجو در انتظار رسیدگی به درخواست پناهندگی در کشوری به سر می‌برد، از حقوق محدودی برخوردار است. در اغلب کشورها آن‌ها مجاز به کار کردن نیستند و در برخی کشورها حتی به‌طور داوطلب نمی‌توانند کار کنند. در برخی از کشورها آن‌ها مجاز نیستند به‌طور آزادانه در داخل کشور جابجا شوند. حتی دسترسی به خدمات درمانی محدود است. در اتحادیه اروپا، کسانی که در پروسه بررسی هستند و هنوز به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته نشده‌اند، دارای حقوق محدود دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و احیاناً روانی هستند. با این حال این قوانین بسته به کشور میزبان متفاوت است.

 

فقر و تنگدستی

به این دلیل که نتایج درخواست پناهندگی اغلب ماه‌ها یا سال‌ها به طول می‌انجامد و افراد خیلی منتظر می‌مانند و اغلب مجاز به کار کردن هم نیستند، اغلب به مینیمم پولی که دریافت می‌کنند سر کرده و حمایت مالی ندارند در خطر فقر و تنگدستی قرار می‌گیرند.

 

رد درخواست پناهندگی

اغلب اتفاق می‌افتد که درخواست پناهندگی در کشور متقاضی پناهندگی پذیرفته نشده و آن کشور وضعیت پناهندگی فرد را به رسمیت نمی‌شناسند و آن‌ها را مهاجران غیرقانونی معرفی می‌کند. برخی از پناهجویان مجبور به اقامت موقت می‌شوند، برخی داوطلبانه به کشور خود بازمی‌گردند و برخی از آن‌ها مجبور به بازگشت می‌شوند. آن‌ها قبل از این که اخراج شوند، اغلب در بازداشت اداره مهاجرت کشور مقیم قرار می‌گیرند.

 

خروج از وضعیت قانونی پناهندگی

پناهجویانی که مرتکب جنایت علیه صلح، جرایم جنگی یا جنایت علیه بشریت یا سایر جنایات جدی غیر سیاسی می‌شوند اگر اقدامات آن‌ها علیه اهداف و اصول سازمان ملل باشد از حمایت بین‌المللی محروم می‌شوند.

معایب پناهندگی 

مهاجرت و پناهندگی دو مسئله ی کاملا جداگانه هستند که خیلی ها به اشتباه این دو را با هم اشتباه و یا شبیه به هم می دانند. زمانی که شما برای برخوردار شدن از یک موقعیت بهتر چه در تحصیل و چه در اشتغال با طی کردن مراحل و مدارج رسمی و قانونی به کشور مقصد خود می روید و همه چیز از ابتدا تا به انتها قانونی است اما جریان پناهندگی کاملا با مهاجرت فرق دارد. خیلی از عوامل مختلف واقعی و یا به اصطلاح صوری هستند که منجر به پناهندگی می شوند..
 

متقاضی پناهندگی اگر وضعیت حقوقی خود را منطبق با تعریف پناهنده در کنوانسیون حقوق بشر ۱۹۵۱ و سایر قوانین پناهندگی مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپا باشد ممکن است به عنوان پناهنده شناخته شده و موقعیت حقوقی پناهندگی کسب کند. توجه داشته باشید که اگر درخواست پناهندگی از اتحادیه ی اروپا باشد، کشورهایی که کنوانسیون پناهندگان را امضا کرده اند؛ بر اساس قوانین خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان پناهندگی عمل می ‌کنند.

 

توجه داشته باشید که بسته به قوانین هر کشور شرایط برای متقاضیان پناهندگی در هر کشوری با یکدیگر و موردی تر از آن، سال به سال متفاوت است. به یاد داشته باشید که اصطلاح پناهجو یا متقاضی پناهندگی اغلب اشتباه گرفته می ‌شود. یک پناهجو یا متقاضی پناهندگی کسی است که می ‌گوید پناهنده است اما، ادعای او هنوز مشخص نشده ‌است. به‌ صورت متوسط هر سال حدود ۱ میلیون نفر به‌ شکل مستقل درخواست پناهندگی می‌ کنند.

اگر شخصی که خواهان پناهندگی است، دارای پرونده و یا به اصطلاح کیس مناسب داشته باشد و از همه مهم تر بتواند نشان دهد که ترک وضعیت فعلی و ورود به وضعیتی که برای ان درخواست پناهندگی داده است به صلاح او است، می توان گفت که به احتمال ۹۹ درصد درخواست پناهندگی او موفقیت آمیز خواهد بود. اما مسئله ای که این روزها باعث شده است تا پذیرش پناهندگی سخت تر از قبل شود، دسته های بزرگ درخواست پناهجویان است که اتفاقا، درخواست پناهندگی آنها رد هم شده است. حالا آن ها که نمی خواهند بازگردند، سال های زیادی از عمر خود را در حالت بلاتکلیفی به سر می برند و معلوم نیست که سرنوشتی در انتظار آنان است.

 

سوالی که در این جا و در زمینه ی بررسی معایب پناهندگی پیش می آید این است که؛ آیا کسی که با ویزای شینگن قانونی به اروپا سفر کرده باشد، می تواند درخواست پناهندگی کند؟ جواب مثبت است! البته باید دلایل کامل و کافی ارائه دهد. خیلی ها این مسئله را به اشتباه متوجه می شوند بنابراین لازم است بگوییم که یکی از حباب هایی که در زمینه ی معایب پناهندگی برای افراد وجود دارد این است که فکر می کنند که با ورود غیر قانونی به اروپا می توانند روند سریع تری برای درخواست پناهندگی طی کنند در صورتی که این کاملا اشتباه است.

مهم ترین مسئله ای که در این زمینه وجود دارد این است که هنوز هم بسیاری از متقاضیان پناهندگی درک درستی از قوانین پناهندگی و جنبه های حقوقی و قانونی آن ندارند. طبق آمار، پناهجویان کشورهای مختلف در حالی برای پناهندگی اقدام عملی می کنند که کارمندان دولتی در ادارات مربوط به پناهندگی با جزئیات درمورد هرکدام از پرونده ها به صورت واضح و مشخص پرسش هایی را مطرح می کنند که با این که سوالاتی پایه هستند اما، پاسخی مشخص می خواهند که همان پاسخ ها بدون شک سرنوشت فرد را در کشور مورد نظر مشخص می کند. درخواست پناهندگی از کشورهای قاره ی آمریکا و دیگر کشورها هم که قوانین سخت مربوط به خود را دارد. در نهایت همه ی این امور، درخواست پناهندگی به کشوری دیگر از جمله کارهای مبهم و سخت است که به خاطر آینده ی نامعلوم آن به کسی توصیه نمی شود.

نکاتی درباره ی معایب پناهندگی

اگر با ویزای توریستی و یا ویزای دیدار با بستگان به کشورهای اروپایی سفر کردید و تصمیم گرفتید که پناهنده شوید باید بگوییم که تصمیم بسیار سخت گرفته اید زیرا، احتمال رد پرونده ی شما بیش از پیش می شود. شما با استفاده از ویزای توریستی و یا ویزای دیدار با اعضای خانواده ی خود وارد یک کشور میزبان که اکثرا سخت گیر در زمینه ی صدور ویزا هم هستند می شوید و بعد اعلام پناهندگی می کنید! این اقدام شما این گونه جلوه می کند که شما هم از اعتماد آن ها استفاده کرده اید و هم بر روی یکی از خطوط قرمز آن ها یعنی سو استفاده از اعتماد دست گذاشته اید. اگر که موردتان هم قابل پذیرش نباشد که ممکن است برای همیشه درخواست های ویزای شما در حوزه ی شینگن رد شود.

ویژگی های بهترین کیس پناهندگی

درخواست پناهندگی باید ویژگی های زیر را داشته باشد تا مورد پذیرش واقع شود.

درخواست پناهندگی باید به خاطر مواردی نظیر تبعیض نژادی، سیاسی، عقیدتی، مذهبی و یا تبعیض جنسیتی باشد که بتوان آن را با شند و مدرک ثابت کرد.

دلایل درخواست پناهندگی باید واقعی باشند.

کیس های پناهندگی نباید پیچیده باشند به طوری که شخص مصاحبه کننده سردرگم شود.

بین درخواست و گفته های شخص پناهنده نباید تناقصی باشد؛ شخص پناهنده باید از دروغ و بلوف پرهیز کند.

میزان موفقیت هر دلیل به مدرک و اسناد ارائه شده برای آن بستگی دارد.

گفته های هر درخواستی بازخوانی می شود تا از انتقال درست آن اطمینان حاصل شود.

اگر واقعا می خواهید تا به کشوری پناهنده شوید، قبل از هر چیزی قوانین آن کشور را به صورت کامل جویا شوید و با معایب پناهندگی و حتی مزایا و امتیازات آن آشنا شوید و تصمیم درست را اتخاذ کنید.

یادتان نرود که همانطور که هیچ جا خانه ی آدم نمی شود، هیچ جای جهان نیز کشور خود آدم نمی باشد

مطالب مرتبط


پناهندگی در آلمان
پناهندگی در انگلستان
پناهندگی در سوئد
پناهندگی در روسیه
پناهندگی در فرانسه

گروه بین المللی ستاره داوود با استفاده از متخصصین رشته های مخالف توانسته است گامی بلند برای ارائه خدمات؛ تحصیلی؛ حقوقی ؛ تجاری ؛ ورزشی و غیره در کوتاه ترین زمان ممکن با اطمینانی مثال زدنی و هزینه ای اندک بردارد. ستاره داوود یک گروه چند ملیتی است که در تمامی جهان دارای دفاتر فعال و به مرکزیت کشور روسیه قرار دارد. 

 

منوها

تماس با ما
  روسیه ، اوورالسکایا ، ساختمان ۱ دفتر شماره ۳۳۳
 

4339 246 (960) 7+ (روسیه خط اول)

6097 225 (950) 7+ (روسیه خط دوم)

354 441 (572) 48 + (لهستان)

9120733897 98+ (مشاور تهران)

  info@davidstar.net
ما را دنبال کنید :          
© حقوق کپی برداری برای تحصیل در روسیه - شرکت ستاره داوود محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا