.:: تحصیل در روسیه - شرکت ستاره داوود - قوانین و مقررات تجارت در روسیه ::.

سفر به روسیه      

      

 

بخش ویژه خدمات توریستی گروه بین المللی ستاره داوود 

ارائه خدمات ویژه توریستی با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت شامل تورهای ویژه گروهی و خصوصی و دانشجویی، خدمات درخواست تورلیدر اختصاصی؛  درخواست مترجم مسلط به زبان روسی؛ اجاره خانه و آپارتمان های اختصاصی در شهرهای مختلف روسیه ؛ خدمات تورهای ویژه مناطق خاص کشور روسیه از جمله دیدار از پدیده شفق قطبی و غیره...

 

راهنمای آنلاین مهاجرت به روسیه
کانال های ما
واتساپ پشتیبانی
سلام به داویداستار خوش آمدید. پاسخگوی سوالات شما در واتساپ پشتیبانی هستیم.

قوانین و مقررات تجارت در روسیه


تحصیل در روسیه، قیمت مناسب تحصیل در روسیه و تحصیل بدون نیاز به مدرک زبان با پذیرش در رشته های دندانپزشکی و پزشکی در روسیه از بهترین انتخاب های تحصیلی به شمار می آید.

گروه بین المللی ستاره داوود شما را برای مهاجرت تحصیلی ،اعزام دانشجو به روسیه و دریافت  اقامت در تمامی مراحل یاری می نماید.

گروه بین المللی ستاره داوود به طور کامل در این مقاله قانون و مقررات کشور روسیه در فعالیتهای اقتصادی و تجاری را به صورت کامل در مقاله زیر بررسی نمایید :

  • قانون اساسی روسیه
  • ثبت برند در روسیه

قانون اساسی روسیه

فصل اول : اصول نظام قانونی

ماده یکم :

فدراسیون روسیه یک دولت دموکراتیک و فدراتیو مبتنی بر قانون با نظام جمهوری می باشد نام « فدراسیون روسیه » و « روسیه » یکسان است

ماده دوم :

انسان و حقوق و آزادی های او بالاترین ارزش های بشری هستند .شناسایی رعایت و حمایت  انسان و حقوق و آزادی های بشر و شهروند وظیفه دولت میباشد .

ماده سوم :

۱) مردم روسیه از ملت های مختلف دارای حاکمیت و تنها منبع قدرت در فدراسیون روسیه هستند .

۲) مردم قدرت خو درا به طور مستقیم و نیز از طریق نهادهای قدرت دولتی و یا دستگاه های خودگردانی محلی اعمال می نمایند

۳) بالاترین بیان مستقیم قدرت مردم در همه پرسی و انتخابات آزاد تجلی می یابد

۴) هیچ کس نمی تواند در فدراسیون روسیه قدرت را به خود اختصاص بدهد غصب قدرت دولتی بر طبق قانون ممنوع است

ماده چهارم :

۱) حاکمیت فدراسیون روسیه سراسر این سرزمین را د ر بر میگیرد

۲) قانون اساسی فدراسیون روسیه وقوانین فدرال در سراسر فدراسیون روسیه برتری دارد

۳) فدراسویون روسیه یکپارچگی و تعر ض ناپذیر قلمرو خود ر ا ضمانت می کند

ماده پنجم :

۱) فدراسیون روسیه از جمهوری ها قلمروها مناطق شهرهای دارای اهمیت فدرال منطق خود مختار ونواحی خود مختاری که اعضای برابر در فدراسیون روسیه هستند تشکیل شده است

۲) جمهوری دارای قانون اساسی و قوا نین خود می باشد قلمرو منطقه شهرهای دارای اهمیت فدرال منطق خود مختار دارای قانون اساسی و قوانین خود هستند

۳) ساختار فدرال فدراسیون روسیه براساس یکپارچگی دولت وحدت اقتدار دولت توزیع اقتدار و قدرت درمیان دستگاههای دولتی و فدراسیون روسیه و نهادهای قدرت دولتی اعضای فدراسیون روسیه برابری و حق تعیین سرنوشت مردم فدراسیون روسیه استوار گردیده است

۴) همه اعضای فدراسیون در رابطه با نهادهای فدرال قدرت دولتی یکسان می باشند

ماده ششم :

۱) شهروندی فدراسیون روسیه د ر سر ا سر قانون فدرال کسب یا قطع می گردد حقوق شهروندی بدون در نظر داشتن مبانی دریافت آن یکسان و برابر است

  ۲) هر شهروند فدراسیون روسیه د ر سراسر قلمرو آن از همه حقوق و آ زادی ها برخوردار است ودربرابر تکالیف مندرج در قانون اساسی فدراسیون روسیه بادیگران مسئولیت یکسان دارد

۳) هیچ یک از شهروندان فدراسیون روسیه رانمی توان از حقوق شهر وندی محروم کرد یااورابه تغییر آن مجبور نمود

ماده هفتم :

فدراسیون روسیه یک دولت اجتماعی است که سیاست آن ایجاد شرایط زندگی شرافتمندانه وتوسعه آزاد انسانی می باشد تامین نیازهای معنوی ومادی انسان باتا مین رفاه او وجا معه دنبال می شود

۲) در فدراسیون روسیه کار و سلامتی مردم مورد حمایت قراردارند تضمین حداقل دستمزد وحمایت دولت از خانواده والدین اطفال سالمندان و از کار افتادگان تحقق می یابد نظام خدمات اجتماعی توسعه می یابد وحقوق بازنشستگی و دیگر تضمین های تامین اجتماعی ایجاد می شود

ماده هشتم :

۱) فدراسیون روسیه یکپارچگی فضای اقتصادی جریان آزاد کالا خدمات وسرمایه  حمایت از فعالیت های رقابتی وآزادی فعالیت های اقتصادی راتضمین می کند

۲) مالکیت خصوصی دولتی اجتماعی ( تعاونی ) واشکال دیگر آن مورد تایید قرار می گیرد

ماده نهم :

زمین و دیگر منابع طبیعی در فدراسیون روسیه به عنوان اساس زندگی وفعالیت مردم ساکن سرزمین های آن مورد بهره برداری وحمایت قرار می گیرد

ماده دهم :

۱) قدرت دولتی در فدراسیون روسیه برپایه تفکیک به قوای مقننه مجریه وقضاییه اعمال میگردد دستگاههای مقننه ومجریه وقضاییه دارای استقلال هستند

ماده یازدهم :

۱) حاکمیت در فدراسیون روسیه بوسیله ریاست جمهوری فدراسیون روسیه مجمع فدرال ( شورای فدراسیون دومای کشور ) دولت فدراسیون روسیه ودادگاههای فدراسیون روسیه اعمال می شود

 ۲)  قدرت دولتی  فدراسیون روسیه بوسیله دستگاههای دولتی از سوی اعضای آن ایجاد شده اند اعمال می گردد

 ۳) تفکیک اختیارات در میان اختیارات قدرت دولتی در فدراسیون روسیه ودستگاههای دولتی اعضای فدراسیون روسیه براساس قانون وپیمان فدراسیون وسایر پیمانهایی که درمورد تفکیک اختیارات است صورت میگیرد

ماده دوازدهم :

حکومت های خود گردان محلی در فدراسیون روسیه مورد تایید وضمانت قرار می گیرند

ماده سیزدهم :

۱) در فدراسیون روسیه تنوع ایدئولوژیکک مورد تایید است

۲) هیچ ایدئولوژی به عنوان ایدئولوژی دولتی ویااجباری نمی تواند وجود داشته باشد

۳) تنوع سیاسی ونظام چند حزبی در فدراسیون روسیه مورد شناسایی قرار می گیرد ۴) اتحادیه های عمومی در برابر قانون مساوی هستند

۵) ایجاد وفعالیت تشکل های اجتماعی که هدف آنها دگر گون سازی اجباری اساس نظام قانونی ونقض یکپارچگی فدراسیون روسیه اخلال در امنیت آن ایجاد واحدهای نظامی تحریک دشمنی های اجتماعی نژادی ملی ومذهبی باشد ممنوع است

ماده چهاردهم :

۱) فدراسیون روسیه یک دولت غیر مذهبی است هیچ مذهبی نمی تواند مذهب دولتی ویااجباری باشد

۲)مجامع دولتی از دولت جداهستند ودربرابر قانون یکسان می باشند

ماده پانزدهم :

۱)قانون اساسی فدراسیون روسیه درارای ظرفیت عالی حقوقی واقدام مستقیم درسراسر قلمروفدراسیون روسیه اعمال می گردد قوانین واسناد حقوقی درفدراسیون روسیه نباید درتعارض باقانون اساسی فدراسیون روسیه قرار گیرند

۲) دستگاههای اقتدار دولتی نهادهای خودگردانی محلی مقامات شهروندان ومجامع آنها موظف می باشند قانون اساسی فدراسیون روسیه ودیگر قوانین آن رارعایت نمایند

۳) قوانین باید به طور رسمی منتشر شوند قوانین منتشر نشده استفاده نمی شوند اسناد حقوقی مربوط به حقوق وآزادی های انسانی وتکالیف افراد وشهروندان اگر بطوررسمی برای اگاهی عموم مردم انتشار نیافته باشند قابل اجرا نخواهند بود

۴) هنجارهای شناخته شده بین المللی حقوق بین الملل وتوافق نامه های بین المللی فدراسیون روسیه جزئی از نظام حقوقی آن  می باشند  اگر یک موافقت نامه بین المللی فدراسیون روسیه غیراز موازین تایید شده درقانون را مقرر نماید توافق بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند

ماده شانزدهم :

مفاداین فصل مبانی نظام حقوقی فدراسیون روسیه راتشکیل می دهند وغیر از ترتیب مقرر در قانون اساسی تغییر نخواهد یافت

۲) مفا این قانون اساسی نباید با مبانی نظام حقوقی فدراسیون روسیه تعارض داشته باشد

فصل دوم : حقوق و آزادی های انسان وشهروند

ماده هفدهم :

۱) حقوق وآزادی های انسان وشهروند در فدراسیون روسیه مورد تایید وضمانت قرارمی گیرد

۲) حقوق وآزادی های بشر غیر قابل تفکیک بوده واز روز تولد هر فرد تحقق می یابد

۳) اعمال حقوق وآزادی های انسان وشهر وند نباید خللی بر حقوق وآزادی های دیگران وارد سازد

ماده هیجدهم :

حقوق وازادی های انسان وشهر وند به طور مستقیم اعمال می گردد آنهاسرشت مفهوم ونحوه اجرای قوانین فعالیت های قوای مقننه ومجریه دستگاههای خودگردان محلی راتعیین می کنند دستگاه قضایی تامین آن راضمانت می کند

ماده نوزدهم :

۱) همه در برابر قانون ودادگاه مساوی هستند

۲) دولت برابری حقوق وآزادی هارا بدون توجه به جنسیت نژاد ملیت زبان مذهب اموال وموقعیت رسمی محل سکونت طرز تلقی از مذهب اعتقادات عضویت درتشکل های اجتماعی ودیگر شرایط ضمانت می نماید همه اشکال محدود سازی حقوقانسانی در زمینه های اجتماعی نژادی ملی وزبانی یامذهبی ممنوع می باشد

۳) مرد وزن از حقوق وآزادی های مساوی وامکانات برابر برای اجرای آن برخوردارند

ماده بیستم :

۱) همه حق زندگی دارند

۲) حکم اعدام می تواند تاهنگام لغو نهایی به عنوان شیوه سنگین مجازات بویژه برای جنایات عمدی علیه زندگی مردم وارتکاب جرایم سنگین بکار گرفته شود اجرای آن فقط باحکم دادگاه وباحضور هیات منصفه میسر می باشد

ماده بیست و یکم :

۱) کرامت انسانی تحت حمایت قرار دارد هیچ چیزی نمی تواند دلیل تحقیر آ» قرار گیرد

۲) هیچ کس رانباید مورد شکنجه اعمال خشونت واقدامات دیگر رای تحقیر یاتنبیه قرار داد هیچ کسرانباید بدون رضایت داوطلبانه خودش مورد آزمایش های طبی وعلمی قرار داد

ماده بیست و دوم:

۱) همه حق آزادی ومصونیت شخصی دارند

۲) بازداشت وتوقیف افراد تنهابراساس حکم دادگاه مجاز است بدون حکم دادگاه نمی توان کسی رابیش از ۴۸ساعت در بازداشت نگهداشت

ماده بیست و سوم :

۱) همه حق مصونیت زندگی خصوصی اسرار شخصی وخانوادگی وحفاظت از نام نیک وشهرت خود دارند

۲) خصوصی بودن مکاتبات مکالمات تلفنی وارتباط پستی ودیگر ارتباطات حق همه افراد است محدود کردن این حقوق تنهابراساس حکم دادگاه مقدور می باشد

ماده بیست و چهارم :

۱) گردآوری نگهداری استفاده وانتشار در مورد زندگی خصوصی فرد بدون رضایت آنها مجاز نمی باشد

۲) دستگاههای قدرت دولتی وحکومت های خودگردان محلی ومقامات آن نباید برای همه امکان دسترسی وآشنایی بااسناد وموادی که به حقوق وآزادی های فرد مر بوط می شوند فراهم نمایند مگر اینکه در قانون نحوه دیگری پیش بینی شده باشد

ماده بیست و پنجم :

مسکن افرا مصونیت دارد هیچ کس حق ورو د به خانه افراد برخلاف میل ساکنان آن راندارد مگر درمواردی که در قانون فدرال یابراساس حکم دادگاه مشخص شده باشد

ماده بیست و ششم :

۱) همه حق تعیین واعلام ملیت خود رادرند هیچ کس رانمی توان به تعیین واعلام ملیت خود مجبور کرد

۲) همه حق استفاده از زبان مادری خود .انتخاب آزادانه برای گفتگو تربیت وتحصیل وخلاقیت رادارند

ماده بیست و هفتم:  

۱) هرکس بطور قانونی در فدراسیون روسیه بسر مبرد حق جابجایی آزادانه وانتخاب محل اقامت رادارد

۲) همه می توانند آزادانه از فدراسیون روسیه خارج شوند شهر وندان فدراسیون روسیه ز حق بازگشت آزادانه به فدراسیون روسیه برخوردارند

ماده بیست و هشتم :

آزادی عقیده آزادی مذهب از جمله حق پیروی فردی یاجمعی از مذهب یاعدم اعتقاد به مذهب انتخاب آزاد وداشتنمذهب وتبلیغ برای آن ودیگر اعتقادات وعمل براساس آن برای همه تضمین گردیده است

ماده بیست و نهم :

۱) برای همه حق آزادی عقیده وبیان تضمین شده است

۲) تبلیغات وتهییج برای ایجاد نفرت ودشمنی اجتماعی ونژادی ملی ومذهبی یازبانی ممنوع است

۳) هیچکس رانمی توان به ابراز نظریات واعتقاداتش مجبور کرد یاناچار از رد آن کرد

۴) همه حق آزادی بررسی دریافت انتقال تولید وانتشار واطلاعات با هر وسیله قانونیرادارند فهرست کامل اطلاعاتی که اسرار دولتی راتشکیل می دهد بوسیله قانون فدرال مشخص می گردد

۵) آزادی رسانه های گروهی تضمین می گردد وسانسور ممنوع است

ماده سی ام :

۱) همه حق ایجاد اتحادیه ها واز جمله حق ایجاد اتحادیه های کارگری برای حفاظت ازمنافع خود رادارند آزادی فعالیت اتحادیه های عمومی تضمین می شود

۲) هیچ کس رانمی توان برای پیوستن به اتحادیه ای یا باقی ماندن درآن وادار کرد

ماده سی و یکم :

شهروندان فدراسیون روسیه از حق گرد همایی مسالمت آمیز وغیر مسلحانه برگزاری راهپیمایی ئاجتماعات وتظاهرات ومراقبت از اعتصابات برخوردار می باشند

ماده سی و دوم :

۱) شهروندان فدراسیون روسیه حق دارند بطور مستقیم یاغیر مستقیم از طریق نمایندگان خود دراداره امور دولتی مشارکت نمایند

۲) شهروندان فدراسیون روسیه از حق انتخاب کردن وانتخاب شدن برای دستگاههای قدرت دولتی وحکومت های خودگردان محلی ونیز مشارکت در همه پرسی برخوردار می باشند

۳) شهروندانی که توسط دادگاه ناصالح تشخیص داده شده اند ونیز شهروندانی که براساس حکم دادگاه در زندان بسر می برند از حق انتخاب کردن وانتخاب شدن محروم می باشند

۴) شهروندان فدراسیون روسیه حق دسترسی مساوی به خدمات دولتی رادارند

۵) شهروندان فدراسیون روسیه از حق مشارمت در داد رسی ها برخوردار می باشند

ماده سی و سوم :

شهروندان فدراسیون روسیه حق دارند به دستگاههای دولتی وحکومت های خود گردان محلی مراجعه نمایند ویا بطر جمعی یا فردی درخواست های خود راارایه نمایند

ماده سی و چهارم :

۱) همه حق بهر مندی از توانایی ها واموال را خود برای  فعالیتت های اقتصادی ودیگر فعالیت های که در قانون ممنوع نشده است دارند

۲) فعالیت های اقتصادی برای ایجاد انحصار ورقابت نامشروع مجاز نمی باشد

ماده سی و پنجم :

۱) حق مالکیت خصوصی توسط قانون حمایت می گردد

۲) همه حق تملک تم.ال بطور خصوصی رادارند ئمی توانند آن رابه طور فردی یاجمعی مورد استفاده قرار دهد

۳) هیچ کس رانمی توان بدون حکم دادگاه از اموالش محروم ساخت مصادره اموال برای نیازهای دولت تنهابراساس شرایط تادیه بهای کامل در ابتدا می تواند صورت گیرد

۴) حق ارث بردن تضمین می گردد

ماده سی و ششم :

۱) شهروندان واتحادیه های آنها حق دارند زمین رادر تملک خصوصی خود داشته باشند

۲) تملک بهره برداری واداره اراضی ودیگر منابع طبیعی به وسیله مالکان آنها بطور ازآدانه انجام می شوداگر در جهت تخریب محیط زیست وناقض حقوق ومنافع دیگران نباشد

۳) شرایط مقررات استفاده از اراضی توسط قانون فدرال تعیین می گردد

ماده سی و هفتم :

۱) کار آزاد است هرکس حق دارد آزادانه از تواناییهای کاری خود بهر ه گیرد ونوع فعالیت خود راانتخاب کند

۲) کاراجباری ممنوع است

۳) هرکس حق دارد از تامین امنیت و بهداشت کار دستمزد مساوی وحداقل دستمزد هایی که توسط قانون فدرال تعیین می شود ونیز تامین در برابربیکاری برخوردار گردد

۴) حق حل و فصل اختلافات دسته جمعی وفردی وکاری بااستفاده از روشها وراه حل هایی که در قانون فدرال مشخص شده وجود دارد وحق اعتصاب مورد شناسایی قرار می گیرد

۵) همه حق بهره مندی از استراحت دارند برای کسانی که طبق قرار داد کار می کنند مدت کار مرخصی وتعطیلات بادریافت حقوق در قانون فدرال تعیین شده ضمانت می شود

ماده سی و هشتم :

۱)خانواده مادر وکودک وفرزندان مورد حمایت دولت قرار دارند

۲مراقبت از فرزندان وتربیت انان وظیفه یکسان پدر ومادر است

۳) فرزندان بالای ۱۸سال باید از والدین ناتئان خود مراقبت نمایند

ماده سی و نهم :

۱) تامین اجتماعی برای همه افراد درسن کهولت در شرایط بیماری وتز کار افتادگی واز دست دادن توانایی کار برای تربیت فرزندان ودیگر مواردی که در قانون تعیین می شود ضمانت می گردد

۲) حقوق  بازنشستگی وکمک هزینه های اجتماعی به وسیله قانون تعیین می شود

۳) بیمه اجتماعی داوطلبانه وایجاد اشکال تکمیلی تامین اجتماعی ونیکوکاری توسعه داده می شود

ماده چهلم :

۱) همه از حق مسکن برخوردار هستند هیچ کس رانمی توان خودسرانه از خانه اش محروم ساخت

۲) دستگاههای قدرت دولتی وحکومت های خود گردان محلی ساختن مسکن راتوسعه می دهند وشرایط تحقق یافتن حق مسکن راتامین می نمایند

۳) مردم کم درآمد وشهروندانی که در قانون به آنها اشاره می شودمسکن رایگان یااجاره قابل قبول از سوی دولت شهرداریها ودیگر منابع تامین مسکن رابراساس ضوابط مندرج در قانون در یافت می کنند

ماده چهل و یکم :

۱) همه حق بهره مندی از حمایت های بهداشتی وخدمات درمانی را  دارند خدمات درمانی در موسسات دولتی و شهری از طریق بودجه های مربوطه پرداخت های بیمه ای و رویه های دیگر تامین می شود و به طور رایگان به شهروندان ارایه می گردد

۲) برنامه های فدرال مراقبت وتقویت سلامتی مردم فدراسیون روسیه راتامین می نماید اقداماتی به منظور توسعه وارتقای خدمات بهداشتی دولتی شهری وخصوصی صورت می گیرد فعالیت هایی گسترش می یابد که تقویت سلامتی وبهداشت توسعه تربیت بدنی وورزش توسعه بهبود سلامتی عمومی رادرپی داشته باشد

۳) اگر مقامات دولتی حقایق وشرایط تهدید آمیز علیه زندگی وسلامتی مردم رامخفی نماید براساس قانون فدرال تحت پیگرد قرار خواهند گرفت

ماده چهل و دوم :

۱) همه حق داشتن محیط زیست مناسب واطلاعات قابل اتکا در مورد شرایط آن رادارند ودر صورت آسیب دیدن سلامتی واموال خود در اثر تخلفات زیست محیطی حق تامین خسارات وارده رادارند

تحصیل در روسیه، قیمت مناسب تحصیل در روسیه و تحصیل بدون نیاز به مدرک زبان با پذیرش در رشته های دندانپزشکی و پزشکی در روسیه از بهترین انتخاب های تحصیلی به شمار می آید.

گروه بین المللی ستاره داوود شما را برای مهاجرت تحصیلی ،اعزام دانشجو به روسیه و دریافت  اقامت در تمامی مراحل یاری می نماید.

ماده چهل و سوم :

۱) همه حق اموختن وتحصیل دارند

۲دسترسی عمومی ورایگان افراد به تحصیلات پیش دبستانی متوسطه عمومی ومتوسطه تخصصی درموسسات آموزشی دولتی وشهری تضمین می گردد

۳) همه حق دارند براساس رقابت بطور رایگان به تحصیلات عالیه در موسسات آموزشی دولتی وشهری دسترسی یابند

۴) آموزش عمومی پایه رایگان است والدین وجانشینان آنها دسترسی کودکان به آموزش عمومی پایه راتامین می کنند

۵) فدراسیون روسیه استاندارد های آموزشی دولتی رامعین می کند واشکال گوناگون آموزش وخود آموزی راحمایت می کند

ماده چهل و چهارم :

۱) ازادی فعالیت های خلاق ادبی هنری علمی وفنی واشکال گوناگون ان ضمانت می شود

۲) همه از حق مشارکت در زندگی فرهنگی برای دستیابی به ارزش های فرهنگی برخوردار می باشند

۳) همه موظف به مراقبت از میراث فرهنگب وتاریخی و حمایت از آثار تاریخی وفرهنگی هستند

ماده چهل و پنجم :

۱) حمایت دولت از حقوق وآزادی های انسان وشهر وند در فدراسیون روسیه ضمانت می شود

۲) افراد می توانند بالهمه ابزارهایی که در قانون منع نشده از حقوق وآزادی های خود دفاع کنند

ماده چهل و ششم :

۱) دفاع قضایی از حقوق وآزادی های افراد تضمین می گردد

۲) تصمیمات واقدامات دستگاههای دولتی رامی توان دردادگاه مورد شکایت قرار داد

۳) هرکس حق دارد مطابق توافق نامه های بین المللی فدراسیون روسیه به نهادهای بین المللی دفاع از حقوق وآزادی های بشری مراجعه نماید در صورتیکه ابزارهای دولتی موجود در داخل برای حمایت قانونی از آن به نتیجه نرسیده باشد

ماده چهل و هفتم :

۱) هیچ کس رانمی توان از حق رسیدگی به پرونده اش در دادگاه وتوسط قاضی آن پرونده در حدود اختیارات اوست محروم نمود

۲) متهم به ارتکاب جرم حق دارد در مواردی که قانون فدرال پیش بینی می کند خواستار رسیدگی به پرونده اش در دادگاه توسط هیات منصفه شود

ماده چهل و هشتم :

۱) حق دریافت مشاوره حقوقی تخصصی برای همه دردادگاه تضمین می گردد این کمک درمواردی که توسط  قانون پیش بینی شود رایگان می باشد

۲) هر فرد توقیف وبازداشت شده ومتهم به ارتکاب جرم حق دارد از کمک حقوقی ومشاوره ای از لحظه ای که توقیف بازداشت یادر مضان اتهام قرارمی گیرد بهره مند شود

ماده چهل و نهم :

۱) هر متهم به ارتکاب جرم تازمانی که جرم اوبه ترتیب مقررشده در قانون فدرال به اثبات برسد به وسیله حکم دادگاهی که اعتبار قانونی داشته باشد تایید شود بی گناه می باشد

۲) متهم مجبور نیست بی گناهی خود رابه اثبات برساند

۳) تردید های رفع نشدنی در مورد جرم متهم به نفع اوتفسیر می گردند

ماده پنجاهم :

۱) هیچ کس دوبار برای یک جرم نباید محکوم شود

۲) شواهد بدست آمده از طریق نقص قوانین فدرال رانمب توان در جریان دادرسی مورد استفاده قرار داد

۳) هرشخصی که بواسطه ارتکاب جرم محکوم می شود حق دارد ترتیبی که در قانون  فدرال پیش بینی شده خواستار تجدید نظر در حکم توسط دادگاه بالاتر شود ویا تقاضای عفو یاکاهش مجازات داشته باشد

ماده پنجاه و یکم :

۱) کسی رانمی توان موظف ساخت تابر علیه خود همسر وبستگان نزدیکش ونیز کسان دیگری که قانون فدرال تعیین می کند شهادت بدهد

۲)   قانون فدرال موارد دیگر تعلیق وظیف شهادت دادنن رامعین می سازد

ماده پنجاه و دوم :

حقوق آسیب دیدگان از جرایم وسوء استفاده از قدرتراقانون حمایت می کند دولت برای آنان امکان دسترسی به دادگاه وجبران زیان های وارده را فراهم می آورد

ماده پنجاه و سوم :

همه حق بهره مندی از جبران خسارات وارده ناشی از اقدامات غیر قانونی ( ویاعدم اقدام به موقع ) دستگاههای دولتی ومسئولان آن رااز سوی دولت دارند

ماده پنجاه و چهارم :

۱) قانونی که به موقع اجرا گذاشته می شود ویا موجب تشدید مجازات می گردد عطف به ماسبق نمی شود

۲) کسی رانمی توان برای انجام عملی که درهنگام ارتکاب جرم نبوده مجازات نمود اگر پس از ارتکاب جرم مجازات آن تخفیف یلفت یالغوشد قانون جدید مورد استفاده قرار می گیرد

ماده پنجاه و پنجم :

۱) ذکر حقوق وآزادی های اساسی فدراسیون روسیه نباید به معنی نفی یاکاهش دیگر حقوق وآزادی های شناخته شده جهانی بشر تفسیر گردد

۲) در فدراسیون روسیه نباید قوانینی وضع شوند که حقوق وآزادی های بشری رانقض کند یاکاهش دهد

۳) حقوق وآزادی های انسان وشهروند رانمی توان باقوانین فدرال محدود ساخت ولی تنها برای حدی که برای حفاظت از مبانی نظام قانونی واخلاقی سلامتی حقوق ومنافع قانئنی افراد دیگر وتامین دفاع از کشور وامنیت دولت ضروری باشد

ماده پنجاه و ششم :

۱) در وضعیت فوق العاده به منظور تامین امنیت شهروندان وحفاظت از نظام قانونی درانطباق باقانون اساسی فدرال ایجاد محدودیت های مشخص  برای حقوق وآزادی های انسانی باتعیین حدود ومدت اعتبار آن می تواندد مقرر شود

۲) در صورت وجود شرایط مطابق مقرراتی که قانون اساسی فدرال مشخص شده می توان در سراسر فدراسیون روسیه در برخی از نقاط معین وضعیت فوق العاده اعلام کرد

۳) حقوق وآزادیهای مصرح در بخش اول ( ذمواد ۲۰و۲۱و۲۳) در بخش اول ( مواد ۲۴ ۲۸ ۳۴ بخش اول ماده ۴۰) ومواد ۵۴-۴۶قانون اساسی فدراسیون روسیه قابل محدود کردن نیست

ماده پنجاه و هفتم :

همه موظف هستند مالیات وعوارضی که قانون تعیین کرده پرداخت نمایند قوانین جدید مالیاتی یا قوانینی که وضع مالیات دهندگان رابدتر می کند عطف به ماسبق نمی شوند

ماده پنجاه و هشتم :

همه موظف هستند از طبیعت ومحیط زیست حفاظت نمایند واز ثروتهای طبیعی بابا مرقبت بهره بگیرند

ماده پنجاه و نهم :

۱) دفاع از میهن وظیفه ئتکلیف شهروندان فدراسیون روسیه است

۲) هر شهروند باید مطابق قانون فدرال خدمت نظام راانجام دهد

۳) هر شهروند فدراسیون روسیه که خدمت نظام بااعتقادات یا باورهای مذهبی او در تعارض قرار گیرد ونیز در مواردی که در قانون فدرال پیش بینی شده حق دارد به جای آن به خدمت درامور غیر نظامی بپردازد

ماده شصتم :

هر شهروند فدراسیون روسیه از سن ۱۸سالگی می تواند حقوق وتکالیف خود رابطور کامل اجرا نماید

ماده شصت و یکم :

۱)  شهروند فدراسیون روسیه رانمی توان از روسیه نبعید کرد ویا به کشوری دیگر تحویل داد

۲) فدراسیون روسیه دفاع وحمایت از شهروندان خود ردخارج از کشور ضمانت می کند

ماده شصت و دوم :

۱) هر شهروند روسه می تواند تابعیت کشور دیگر ( تابعیت دوگانه ) براساس قانون فدرال ویاقراردادهای بین المللی فدراسیون روسیه برخوردار باشد

۲) داشتن تابعیت کشوردیگر برای شهروندان فدراسیون روسیه حقوق وآزادی های او راکاهش نمی دهد ونیزاز انجام وظایف ناشی از تابعیت فدراسیون روسیه آزاد نمی سازد مگر مواردی که در قانون فدرال یاقراردادهای بین المللی روسیه پیش بینی باشد

۳)  شهروندان خارجی وافراد بدون تابعیت در فدراسیون روسیه از حقوق ووظایف شهر وندان فدراسیون روسیه برخوردارند جز مواردی که قانون فدرال یاقراردادهای بین المللی فدراسیون روسیه پیش بینی شده باشد

ماده شصت و سوم :

۱)  فدراسیون روسیه براساس موازین وهنجارهای جهانی حقوق بین الملل به اتباع خارجی وافرا فاقد تابعیت پناهندگی سیاسی می می دهد

۲) استردادافرادی که براساس جرایم سیاسی واعمالی که در فدراسیون روسیه مجاز نمی باشد استردادافرادی که متهم به ارتکاب جرم هستند ونیز تحویل محکومین به منظور سپری کردن مدت مجازات است خود درکشورهای دیگر براساس قانون فدرال وقراردادهای بین المللی انجام می شود

ماده شصت و چهارم :

مفاد این فصل اساس وضع حقوقی افرادرادرفدراسیون روسیه تشکیل می دهد وجزبراساس ترتیبات مقرر در این قانون اساسی قابل تغییر نمی باشد

فصل سوم : فدراسیون روسیه  

ماده شصت و پنجم :

فدراسیون روسیه از اعضای زیر تشکیل شده است

جمهوری آدیغه جمهوری اکتای جمهوری باشقیرستان جمهوری بوریاتیا جمهوری داغستان جمهوری اینگوش جمهوری کاباردیا بالکار جمهوری کالمیک خالم تانگچ جمهوری قره چای چرکسیاجمهوری کاولی جمهوری کومی جمهوری ماری ال جمهوری موردویا جمهوری ساخا ( یاکوتیا ) جمهوری اوسیتیای شمالی جمهوری تاتارستان جمهوری توفا جمهورب ادموریا جمهوری خاکسیا جمهوری چچن جمهوری چوواش جمهوری چوواشی

نواحی : اکتای ناحیه کرانسودار ناحیخه کرانسویارسک ناحیه پریمور سکی ناحیه استاور پول ناحیه خاربار وفسک

مناطق منطقه آمور منطقه آرخانگلسک منطقه آستراخان منطقه بلگورود منطقه بریانسک منطقه ولادیمیر  منطقه ولگا گراد منطقه منطقه ولوگدا منطقه ورونژ منطقه ایوانف منطقه ایرکوتسک منطقه کالنینگراد منطقه کالوگا منطقه کامچاتکا منطقه کمروو منطقه کیرف منطقه کاستر وما منطقه کورگان منطقه کورسک منطقه لنینگراد منطقه لیپتسک منطقه ماگادان منطقه مسکو منطقه مورمانسک منطقه نیژنی نووگرود منطقه پنزا منطقه پم منطقه پسکوف منطقه ریازان منطقه سامارا منطقه ساراتوف منطقه ساخالین منطقه سور دلوفسک منطقه ریازان منطقه اسمولنسک منطقه تامبوف منطقه تویر منطقه تومسک منطقه تولا منطقه تیومن منطقه اولیا نوفسک منطقه جلیا بینسک منطقه چیتا منطقه یارو سلاول

شهرهای دارای اهمیت فدرال : مسکو  سنت پطرز بورگ

منطقه خود مختار یهودی
نواحی خود مختار :

نواحی خود مختار آگینسکی بوریات ناحیه خود مختار کومی پرمیاتسکی ناحیه خود مختار کوریاک ناحیه خود مختار ننتس ناحیه خود مختار تایمر ( دولگانوننتس) ناحیه خود مختار اوست –اوردیان – بوریات ناحیه خود مختار خانتی مانسیسک ناحیه خود مختار چوکوتکا ناحیه خودد مختار اونک ناحیه خود مختار یامالو م

۲) پذیرش درفدراسیون روسیه وتشکیل اعضای جدید درآن مطابق ترتیبات تعیین شده در قانون اساسی فدرال صورت می گیرد

ماده شصت و ششم :

۱) وضعیت وجایگاه جمهوری ها به وسیله قانون اساسی فدراسیون روسیه وقانون اساسی جمهوری تعیین می گردد

۲) وضعیت وجایگاه قلمرو منطقه شهر دارای اهمیت فدرال منطق خود مختار توسط قانون اساسی فدراسیون روسیه ومقررات قلمرو منطقه  شهرداری اهمیت فدرال مناطق خود مختارونواحی مختار وضع می گردد

۴) روابط میان نواحی خود مختار در قلمرو مناطق به وسیله قانون فدرال ویا قراردادهای میان دستگاههای قدرت دولتی نواحی خود مختار بادستگاههای قدرت دولتی در نواحی ومناطق تعیین می شود

۵) جایگاه اعضای فدراسیون روسیه براساس توافق های دوجانبه فدراسیون روسیه واعضای فدراسیون روسیه وبراساس قانون اساسی فدرال می تواند تغییر یابد

ماده شصت و هفتم :

۱) قلمرو فدراسیون روسیه شامل قلمرو همه اعضا ی آن آبهای داخلی ودریای سرزمینی وفضای برفراز آن می باشد

۲) فدراسیون روسیه دارای حق حاکمیت خود است واختیارات خود رادر فلات قاره ومنطقه اقتصادی اعضای فدراسیون برطبق قانون فدرال وهنجارهای حقوق بین الملل اعمال می نماید

۳)  مرزهای میان فدراسیون روسیه براساس توافق متقابل آنها قابل تغییر می باشد

ماده شصت و هشتم :

۱) زبان روسی  درسرایر فدراسیون روسیه زبان دولتی است

۲) جمهوریها حق دارند زبان دولتی خود رامقررنمایند در دستگاههای قدرت دولتی  در جمهوریها این زبانها همراه بازبان دولتی فدراسیون روسیه مورد استفاده قرار می گیرند

۳) فدراسیون روسیه برای همه مردم حق  حفظ زبان مادری خود ایجاد شرایط برای یاد گیری وتوسعه آن راتضمین می کند

ماده شصت و نهم :

فدراسیون روسیه حق همه مردم بومی کم جمعیت رابراساس اصول وموازین شناخته شده جهانی وهنجارهای حقوق بین الملل وقراردادهای بین المللی فدراسیون روسیه ضمانت می کند

ماده هفتادم :

۱)  پرچم آرم و سرود دولتی فدراسیون روسیه توصیف وترتیبات استفاده رسمی آن توسط قانون اساسی فدرال تعیین می گردد

۲)  مرکز فدراسیون روسیه شهر مسکو می باشد جایگاه مرکز راقانون فدرال مشخص می سازد

ماده هفتاد و یکم :

اختیارات فدراسیون روسیه عبارتند از:

الف) تصویب واصلاح قانون اساسی فدراسیون روسیه وقوانین فدرال ونظارت براجرای آنها     

ب) تعیین  ساختار فدرال وقلمرو فدراسیون روسیه

پ) تنظیم وحفاظت از حقوق وآزادیها ی انسان وشهروند وتابعیت درفدراسیون روسیه تنظیم وحفاظت از حقوق اقلیت های ملی

ت) استقرار نظام دستگاههای فدرال مقننه ومجریه وقضاییه ترتیبات سازمانی وفعالیت های آنها وتشکیل نهادهای دولتی فدرال

ث) مالکیت اموال دولتی فدرال واداره آن

ج) تعیین مبانی سیاست ها وبرنامه های فدرال در زمینه توسعه دولتی اقتصادی زیست محیطی اجتماعی فرهنگی ملی فدراسیون روسیه

چ) تعیین مبانی قانونی بازار واحد ترتیبات مالی ارزی اعتباری وگمرکی انتشار پول مبانی سیاست قیمت گذاری خدمات اقتصادی فدرال از جمله بانکک های فدرال

ح) بودجه فدرال مالیات وعوارض فدرال صندوق های فدرال برای توسعه منطقه ای

خ)  نظام های مهندسی قدرت  فدرال مهندسی قدرت هسته ای شکافت مواد حمل ونقل فدرال راه آهن اطلاعات وارتباطات فعالیت های فضایی

د)  سیاست خارجی وروابط بین المللی فدراسیون روسیه قراردادهای بن المللی روسیه در مورد جنگ وصلح

ذ) روابط اقتصادی خارجی فدراسیون روسیه

ر)  دفاع وامنیت تعیین ترتیب خرید فروش تسلیحات مهمات وتجهیزات نظامی تولید مواد شکافنده موادسمی مواد مخدر وروند استفاده ازآنها

ژ) دادگستری دادستانی قوانین جزایی عفووبخشش قوانین مدنی رویه های مدنی رویه های داوری تنظیم قانون مالکیت معنوی

س) تعارض قانون فدرال

ش) سرویس هواشناسی استاندارد ها الگوها وسیتم های انازه گیری وسنجش زمان زمین شناسی و نقشهبرداری اسامی مناطق جغرافیایی امارهاوارزیابی های رسمی

مطالب مرتبط


شهر های بزرگ روسیه
اقتصاد روسیه
رتبه بندی های جهانی روسیه
ایرانیان روسیه
فرهنگ و رسوم روسیه

گروه بین المللی ستاره داوود دارای اپلیکشن اختصاصی با نام پتل پورت می باشد، شما می توانید در این اپ به صورت اختصاصی به تمامی مواردی از قبیل دریافت اخبار روز کشور روسیه، اخبار و اقدامات تحصیلی و مهاجرتی ، سفر های توریستی و هرآنچه نیاز دارید، دست پیدا کنید. اپلیکشن پتل پورت متعلق به گروه بین المللی ستاره داوود اولین و تنها اپلیکشن اختصاصی کشور روسیه به زبان فارسی می باشد. 

اپلیکشن پتل پورت    

منوها

تماس با ما
  روسیه ، اوورالسکایا ، ساختمان ۱ دفتر شماره ۳۳۳
 

4339 246 (960) 7+ (روسیه خط اول)

6097 225 (950) 7+ (روسیه خط دوم)

354 441 (572) 48 + (لهستان)

 

  info@davidstar.net
ما را دنبال کنید :          

 پتل پورت

© حقوق کپی برداری برای تحصیل در روسیه - شرکت ستاره داوود محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا