.:: تحصیل در روسیه - شرکت ستاره داوود - دانشگاه دولتی لومونوسوف ::.

کانال های ما

دانشگاه دولتی لومونوسوف


تاريخچۀ دانشگاه‌

دانشگاه مسکو با ابتکار لومونسف (متولد 1711م)، در سال 1755م گشايش يافت.

اين دانشگاه،‌که اکنون نام آن دانشمند بزرگ را بر خود دارد، يکي از زيباترين و با عظمت‌ترين دانشگاه‌هاي دنيا مي‌باشد. دانشگاه مذکور داراي ساختماني بسيار باشکوه، با سبک معماري خاص و بسيار باعظمت در محلي سرسبز به نام «پوگلوني گور» قرار دارد.

در سال 1775 م، با ابتکار دانشمند سرشناس روس، ميخاييل لومونسف، در ساختمان نه چندان بزرگي در ميدان سرخ نخستين دانشگاه روسيه تاسيس شد. بسياري از دانشمندان مشهور روسيه مانند «ن.ن. ژوکوفسکي»، بنيان‌گذار آيروديناميک و نظريه‌پرداز صنعت هواپيمايي روسيه؛ «ک .ا. تيميريازوف» دانشمند زيست‌شناس روس که با تحقيقات خود در بخش فتوسنتز نباتات، سهم بزرگي در پيشرفت علم زيست‌شناسي ايفا کرد؛ «ن. آنوچين»، نخستين پروفسور در زمينۀ علوم انسان‌شناسي و جغرافيا که اساس موزۀ انسان شناسي دانشگاه را بنا نهاد و مکتب ژئومورفولوژي را تاسيس کرد؛ «و.اي.ورنادسکي»، مؤسس، زيئوسيمايابي و بنيان‌گذار علم جديد بيوژئوشيمي، همه در اين دانشگاه درس خوانده‌اند..

بخش‌هاي مختلف دانشگاه‌.

هم‌اکنون هفده دانشکده، 280 کرسي علم، 360 آزمايشگاه، 163 اتاق آموزش، يازده انستيتوي علمي - آموزشي، چهار انستيتوي علمي - پژوهشي، مرکز علمي - پژوهشي حساب‌داري، پارک گياه‌شناسي با بخش‌هاي مختلف،‌چهار رصدخانه، موزه‌هاي زمين‌شناسي، جانورشناسي، انسان‌شناسي، کتاب خانه‌ي علمي، انتشارات و چاپ خانه و همچنين ورزشگاه بزرگي با دوازده سالن، استخر شنا، باشگاه قايق‌راني و... در اين دانشگاه وجود دارد..

بيش از 27000 دانشجو، پنج هزار آسپيرانت و کارآموز نيز به فعاليت مشغول‌اند.

دانشجويان خارجي دانشگاه‌

از ديگر امتيازات اين دانشگاه، اجازه‌ي تحصيل به دانش‌جويان خارجي است. در سال تحصيلي 1949 - 1950 م تنها سه تن از دانش‌جويان خارجي از اين دانشگاه فارغ‌التحصيل شدند. شمار اين افراد در سال بعد به پانزده تن رسيد. در سال تحصيلي 1959 - 1960 م اين تعداد به 1500 نفر از صد کشور خارجي افزايش يافت.

دانشکده‌هاي موجود در اين دانشگاه‌

اين دانشگاه، بيش از 350 دانشکده دارد که به صورت روزانه و شبانه اداره مي‌شود. در اين نوشتار به ده مورد از آنها مي‌پردازيم:

دانشکده‌ي مطالعه‌ي کشورهاي آسيايي و آفريقايي‌

فارغ‌التحصيلا‌ن اين دانشکده علا‌وه بر يادگيري زبان‌هاي نادر و مشکل، در رشته‌هاي تاريخ، ادبيات، سياست معاصر و اقتصاد کشورهاي آسيايي و آفريقايي نيز آموزش مي‌بينند. همچنين از واقعيت‌ها و سنن امروزي ملل آسيايي و آفريقايي آگاهي مي‌يابند. اين کار در سه شعبه‌ي تاريخ، زبان و ادبيات و اقتصادي - اجتماعي انجام مي‌پذيرد. صرف‌نظر از تخصص، دانش‌جويان، يک يا دو زبان شرقي و يکي از زبان‌هاي اروپاي غربي (انگليسي، فرانسوي يا آلماني) را در مدت يک‌سال فرا مي‌گيرند.

دانشکده‌ي اقتصاد

از سال 1991م دانشکده‌ي اقتصاد به سيستم جديد آماده‌سازي متخصصان پرداخته که شامل دوره‌هاي چهارساله و شش‌ساله است.

دانشکده‌ي تاريخ‌

آموختن علم تاريخ در دانشگاه مسکو از زمان تاسيس آن شروع شد. هم‌اکنون تاريخ‌دانان دانشگاه در حالي که بهترين سنت‌هاي اسلا‌ف مشهور خود را مانند «ت. ن. گرانوفسکي»، «س.م. سالوويف و کليوچفسکي » ادامه مي‌دهند، با تکيه بر درک روند تاريخ، موضوعات تاريخ روسيه و تاريخ عمومي را مطالعه و بررسي مي‌نمايند. در قرن بيستم در دانشگاه دولتي مسکو بزرگ‌ترين تاريخ‌دانان روسيه مانند «دگرگوف»،‌ «بانکراتف» و «لوکين» فعاليت داشته‌اند. در اين دانشکده، تاريخ تمدن بشري از آغاز دوران‌هاي باستاني تا امروز مورد مطالعه قرار مي‌گيرد.در دانشکده‌ي مذکور، مکتب‌هاي علمي تاريخ روسيه و تاريخ جهان باستان، قرون وسطا، اسلا‌م‌شناسي، تاريخ معاصر، باستان‌شناسي، نژادشناسي، و تاريخ هنرها وجود دارند.

دانشکده‌ي جامعه‌شناسي‌

جامعه‌شناسي علمي است که به قوانين شکل‌گيري، فعاليت و تکامل جامعه، مناسبات اجتماعي و اشکال،‌مفهوم و معناي رفتار انسان در جامعه مي‌پردازد.در سراسر کشور سرويس‌هاي جامعه‌شناسي به وجود ميآيند و همه در جست‌وجوي راه و شيوه‌هاي حل کردن مسايل پيچيده‌ي اجتماعي هستند. بدين‌ترتيب تخصص جامعه‌شناسي پا مي‌گيرد. به‌منظور افزايش نقش علم جامعه‌شناسي در حل و فصل مهم‌ترين مسايل اجتماعي و آماده‌سازي کادر ماهر جامعه‌شناسان، در سال 1989 م بر پايه‌ي شعبه‌ي جامعه‌شناسي تجربي دانشکده‌ي فلسفه، دانشکده‌ي جامعه شناسي گشايش يافت. برخي از درس‌هاي اين دانشکده عبارت است از:

فلسفه، سياست‌شناسي، جامعه‌شناسي روابط بين‌الملل، تاريخ و تئوري جامعه‌شناسي، متدولوژي و اسلوب و فنون مطالعات جامعه‌شناسي، روان‌شناسي اجتماعي، جامعه‌شناسي اقتصادي، جامعه‌شناسي ، کارهاي اجتماعي، جامعه‌شناسي سازمان‌ها، ارتباط‌جمعي،‌ فرهنگ، حقوق، خانواده، آگاه‌سازي اجتماعي، برنامه‌ريزي، آماده‌ساختن اطلاعات رايانه‌اي و زبان‌هاي خارجي.

در ترکيب دانشکده ده کرسي به‌شرح زير وجود دارند:

اسلوب مطالعات معين اجتماعي؛ جامعه‌شناسي کار و جامعه‌شناسي اقتصاد؛ تاريخ و تئوري جامعه‌شناسي؛ سياست‌شناسي؛ جامعه‌شناسي جريانات سياسي؛ جامعه‌شناسي روابط بين‌الملل؛ آگاه‌سازي از وضعيت اجتماعي؛ جامعه‌شناسي خانواده؛ جامعه شناسي سازمان‌ها؛ جامعه‌شناسي سيستم‌هاي ارتباطي و جامعه‌شناسي فرهنگ.

دانشکده‌ي حقوق‌

دانشکده‌ي حقوق در سال 1755م تاسيس شد. اين دانشکده مرکز پرورش حقوق‌دانان متخصص بود و قديمي‌ترين دانشکده‌ي دانشگاه مسکو محسوب مي‌شود. امروزه دانشکده‌ي حقوق اساسي‌ترين مؤسسه‌يآموزشي و علمي - حقوقي است. اين دانشکده همچنين در اداره‌هاي مختلف بين‌المللي دولت، مشاوره هاي حقوقي و طرح پيش‌نويس قوانين سهيم است.

تدريس توسط 35 پروفسورداراي رتبه‌ي علمي فوق دکترا و شصت دکتر صورت مي‌گيرد. در ترکيب اين دانشکده، چهارده گروه و عنوان آموزشي وجود دارد که عبارت‌اند از:

- تئوري دولت و حقوق و سياست شناسي؛
- تاريخ دولت و حقوق؛
- حقوق اداري و مالي؛
- حقوق بين الملل؛
- حقوق مدني؛
- حقوق بازرگاني و تنظيم حقوقي امور اقتصاد خارجي؛
- حقوق جنايي و جرم‌شناسي؛
- دادرسي و بازرسي جنايي؛
- جرم‌شناسي؛
- حقوق کار؛
- حقوق در موضوع زمين و محيط ‌زيست.

دانشکده‌ي روان‌شناسي‌

اين دانشکده در سال 1996 م تاسيس شده است. در دانشکده‌ي روان‌شناسي، مطالعات نظري و علمي در موضوع‌هاي اساسي زير صورت مي‌گيرد:

ساخت و تکامل شخصيت انساني، شکل گيري فعاليت و روحيه‌ي کودک، قانون‌مندي همکاري جامعه و فرد، اختلا‌ل و اصلا‌ح روحيه‌ي کار.

کارهايي نيز در زمينه‌ي مطالعه‌ي بعضي اعمال روحي مانند درک، حافظه، اراده و عواطف صورت مي‌گيرد و مطالعات قانون‌مند همکاري انسان و ماشين حساب الکترونيک، به‌شدت توسعه مي‌يابد.

در ترکيب دانشکده کرسي‌هاي متعددي وجود دارند که به‌ترتيب زير مي‌باشند:

روان‌شناسي عمومي؛ روان‌شناسي کار؛‌ روان‌شناسي مهندسي؛ روان‌شناسي اجتماعي؛ فيزيولوژي رواني؛ روان‌شناسي سلول‌هاي عصبي و غير طبيعي؛ روان‌شناسي سني؛‌ روان‌شناسي تربيتي؛ روان‌شناسي پداگوژي؛ پداگوژي و روان‌شناسي؛ روش آموزش در آموزشگاه عالي و آزمايشگاهي در زمينه‌هاي روان‌شناسي تجربي و آزمايشي؛ روان‌شناسي درک و روان‌شناسي معاشرت.

دانشکده‌ي روزنامه‌نگاري‌

وظيفه‌ي اين دانشکده تربيت متخصصان براي کار در روزنامه‌ها، مجله‌ها، مؤسسات چاپ و انتشار، تلويزيون، راديو و آژانس‌هاي تبليغاتي مي‌باشد.

در اين دانشکده يازده کرسي زير وجود دارند:

مطبوعات؛ راديو و تلويزيون؛ امور انتشاراتي و اطلا‌عاتي؛

روزنامه‌نگاري اقتصادي و تبليغات؛ جامعه شناسي روزنامه‌نگاري؛ فن امور روزنامه و رسانه‌هاي گروهي؛ تاريخ روزنامه‌نگاري و ادبيات روسي؛ تاريخ روزنامه‌نگاري روسيه؛ نقد ادبي هنري؛ تاريخ روزنامه‌نگاري و ادبيات خارجي؛ سبک‌شناسي زبان روسي.

دانشکده‌ي زبان‌هاي خارجي‌

آموختن و تدريس زبان‌هاي خارجي در دانشکده‌ي دولتي مسکو، از زمان تاسيس آن آغاز شد.

زبان‌هاي اسلا‌وي و فرانسوي براي دانشکده هاي طبيعي،‌ زبان انگليسي براي دانشکده‌هاي زيست‌شناسي، خاک شناسي و طب بنيادي و زبان آلماني براي دانشکده هاي انساني و طبيعي و نيز کلا‌س‌هاي نظري و عملي زبان آلماني تدريس مي‌شوند.

 دانشکده‌ي فيلولوژي‌

دانشکده‌ي فيلولوژي قديمي‌ترين واحد دانشگاه دولتي مسکو و از مراکز معتبر آموزشي زبان‌ها و ادبيات است. نظر به تحصيلا‌ت عالي فيلولوژي در دانشگاه دولتي مسکو، دانشمندان بزرگ روسيه مانند «فورتوناتف»، «بوسلا‌يف»، «شاخماتف»، «سلوفسکي»، «سليشيف» و «اسپرانسکي» فعالا‌نه شرکت داشتند.

دانش‌جويان تخصصي زبان‌شناسي نظري و تجربي، تئوري عمومي زبان، آواشناسي، مورفولوژي، نحو معنا، زبان شناسي تاريخ نسبي، تيپولوژي زبان‌ها، زبان‌شناسي روحي، زبان شناسي اجتماعي و ضمايم معاصر آن و تئوري زبان روسي، اصول رياضيات، علوم وابسته و زبان‌هاي خارجي را ميآموزند.

شعبه‌ي آموزش نظامي

کرسي نظامي دانشگاه، مسکو يکي از نخستين کرسي‌هاي نظامي در مدارس عالي غير نظامي روسيه محسوب مي‌شود. تاريخ آن به آنچه «اتاق نظامي» ناميده مي‌شود و در سال 1926 م به‌وجود آمده، بر مي‌گردد.

دانشکده‌ي مديريت دولتي و مطالعات اجتماعي‌

دانشکده‌ي مديريت در ماه دسامبر سال 1993م، بنا به دستور رييس دانشگاه دولتي مسکو، تشکيل شد. لا‌زمه‌ي انجام هر يک از اين وظايف، آموزش عميق و کاربردي در رشته‌هاي زير است:

حقوق و علم سياست، اقتصاد، تئوري مديريت، جامعه شناسي، روان‌شناسي، آموزش بنيادي انساني و تجربه‌ي کار تحليلي، جمعآوري مدارک و مطالب براي رسانه‌هاي گروهي و فن برقراري تماس با مردم.

از ديگر شعبه هاي دانشگاه دولتي مسکو، دانشگاه اوليانوسک، مي‌باشد

مطالب مرتبط


دانشگاه دولتی سنت پترزبورگ
دوستی ملل یا رودن
دانشگاه پلی تکنیک سن پترزبورگ
دانشگاه پزشکی پاولوف سنت پترزبورگ
دانشگاه سماشکو مسکو

گروه بین المللی ستاره داوود با خرید شرکت های کوچک و بزرگ مختلف و تبدیل آن ها به دپارتمان های تخصصی برای ارائه خدماتی کامل به هموطنان عزیز سراسر ایران ثبت گردید است. ما با استفاده از متخصصین رشته های مخالف توانسته ایم گامی بلند برای ارائه خدمات حقوقی ؛ تجاری ؛ ورزشی و غیره در کوتاه ترین زمان ممکن با اطمینانی مثال زدنی و هزینه ای اندک برداریم. ستاره داوود یک گروه چند ملیتی است که در تمامی جهان دارای دفاتر فعال و به مرکزیت کشور روسیه قرار دارد.
منوها

تماس با ما
  روسیه ، اوورالسکایا ، ساختمان ۱ دفتر شماره ۳۳۳
 

4339 246 (960) 7+ (روسیه)

9079 754 (202) 1+ (آمریکا)

4769 089 (208) 442 + (انگلستان)

9120733897 98+ (مشاور تهران)

  info@davidstar.net
ما را دنبال کنید :          
© حقوق کپی برداری برای تحصیل در روسیه - شرکت ستاره داوود محفوظ می باشد . طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا